ประธานสเปเชียลโอลิมปิคสากล สมเด็จธงชัย อธิบดีกรมสรรพากร และทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิค ร่วมชื่นชมหนังสือเล่มใหม่ของสเปเชียลโอลิมปิคไทย

หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวหนังสือ “เรื่องราวของสเปเชียลโอลิมปิคไทย จากวันนั้นถึงวันนี้” หรือ “The Special Olympics Thailand Story: From the to Now” นั้น หลายฝ่ายยังเข้ามาชื่นชมสมาคมสเปเชียลโอลิมปิคไทยที่จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจในกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค

ประธานสเปเชียลโอลิมปิคสากล  อธิบดีกรมสรรพากร และทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิค ร่วมชื่นชมหนังสือเล่มใหม่ของสเปเชียลโอลิมปิคไทย

ดร.ทิโมธี ไชร์เวอร์ ประธานสเปเชียลโอลิมปิคสากล เขียนในคำนำหนังสือเล่มนี้ว่า “สเปเชียลโอลิมปิคไทย ได้ต่อยอดความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะของผู้พิการทางสติปัญญา  และทัศนคติในการอยู่ร่วมกันของสังคมด้วยหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดย ดร.นริศ ชัยสูตร อันบรรยายเรื่องราวของนักกีฬาทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ที่จะพิสูจน์ถึงพลังและผลลัพธ์ของสเปเชียลโอลิมปิค ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญา”

ดร. เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้อ่านและเขียนคำนิยมถึงหนังสือเล่มนี้

“สเปเชียลโอลิมปิคไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531 และในปี 2534 สเปเชียลโอลิมปิคไทยได้จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในนาม “คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ต่อมาในปี 2561 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็น “สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย” โดยผู้บริจาคเงินให้แก่สมาคมฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
• สเปเชียลโอลิมปิคไทยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดส่งนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้เรียนรู้เรื่องทักษะด้านกีฬา โครงการนักกีฬาสุขภาพดี โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยโดยแพทย์อาสาสมัคร ซึ่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสุขภาพผู้พิการทางสติปัญญา และโครงการผู้นำนักกีฬา เป็นการส่งเสริมทักษะที่นอกเหนือทักษะกีฬา ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการทำงานในสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร และเป็นตัวแทนของนักกีฬาคนอื่นๆ ในการสื่อสารต่อสาธารณชน ปัจจุบันมีนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยกว่า 20,000 คน
• หนังสือเรื่องราวสเปเชียลโอลิมปิคไทย จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นหนังสือที่ ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมฯ ตั้งใจจัดทำขึ้น โดยมีการเล่าถึงกำเนิดของสเปเชียลโอลิมปิค และสเปเชียลโอลิมปิคไทย รวมทั้งการต่อสู้ของบุคคลสำคัญท่านต่างๆ จนถึงการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของ ดร. นริศ ชัยสูตร นอกจากนี้ ได้มีการเล่าถึงโครงการสำคัญของของสเปเชียลโอลิมปิคไทย  และแนวทางการระดมทุนของสเปเชียลโอลิมปิคไทย ซึ่งมาจาก 4 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณของรัฐบาล องค์กรจากต่างประเทศ การจัดกิจกรรมระดมทุน และการบริจาค รวมทั้งฮีโร่สเปเชียลโอลิมปิคและเกียรติยศสเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทยในเวทีโลก
• หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเรียนรู้พัฒนาการของสเปเชียลโอลิมปิคไทย และผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ที่ส่งเสริมและสนับสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงกีฬาโดยปราศจากข้อจำกัด และเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผู้อ่านทุกคนควรมีไว้ในครอบครอง”

 นส.เอด้า ชุณหวชิร  ทูตยุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า
“ขณะอ่านหนังสือนี้ บางครั้งก็น้ำตาซึมจากความปลื้มใจ เพราะมีเรื่องราวหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กพิการทางสติปัญญา และยังเป็นผู้ด้อยโอกาส แต่ในที่สุดก็สามารถ ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตจากการเล่นกีฬา ”

สนใจบริจาคและเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ ติดต่อได้ที่

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (กกท) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-1367650 โทรสาร 02-1369267 Email : solympicsthai@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารียา : โทร 097 082 2251 และ คุณสถาพร : โทร 081 902 4636