นางสาวไทยจังหวัดตรัง 2566 กองประกวดนางสาวไทยจังหวัดตรัง ระเบิดเวทีคัดเลือกสาวงามเพื่อเข้าร่วมชิงมงกุฏและสายสะพายบนเวทีประกวดนางสาวไทยประจำปี 2566 (Miss Thailand 2023)

นางสาวไทยจังหวัดตรัง  กองประกวดนางสาวไทยจังหวัดตรัง ระเบิดเวทีคัดเลือกสาวงามเพื่อเข้าร่วมชิงมงกุฏและสายสะพายบนเวทีประกวดนางสาวไทยประจำปี 2566 (Miss Thailand 2023)

นางสาวไทยจังหวัดตรัง 2566 : กองประกวดนางสาวไทยจังหวัดตรัง ระเบิดเวทีคัดเลือกสาวงามเพื่อเข้าร่วมชิงมงกุฏและสายสะพายบนเวทีประกวดนางสาวไทยประจำปี 2566 (Miss Thailand 2023) นำทีมโดย ฐิตาภา บุญพ่วน (สมศรี 2000) ประธานคณะกรรมการจัดงาน ,วทัญญู มุ่งหมาย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และ สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้ถือลิขสิทธินางสาวไทยจังหวัดตรังอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และทีมผู้จัดงาน พร้อมผู้สนับสนุนหลัก คือ บริษัท สมศรี 2000 , โรงแรมเรือรัษฎา และ บริษัทออฟเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางสาวไทย ประจำปี 2565 และ ฌาร์ม โอสถานนท์ Miss Universe Thailand 2006 เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยมีสาวงามที่ชนะการประกวดได้แก่ น.ส.รุ่งทิวา เบญจาธิกุล (ป๊อป) อายุ 22 ปี หมายเลข 10 ได้รับรางวัลนางสาวตรัง 2566 และรับเกียรติบัตรทูตวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เงินสด 50,000 บาท มงกุฎประจำตำแหน่ง สายสะพาย พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง น.ส.จิตตมาส แซ่จู (จิ้) อายุ 24 ปี หมายเลข 11 และรองชนะเลิศอันดับสอง น.ส.ศิริสรัมภา นูมหันต์ (เฟิร์ส) หมายเลข 6 อายุ 26 ปี และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวจิตตมาส แซ่จู (จิ้) อายุ 24 ปี หมายเลข 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง …