‘ศูนย์โรคระบบประสาท’ (Neuroscience center) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผย “โรคหลอดเลือดสมอง” ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทยกว่า 30% แต่ช่วยชีวิตผู้ป่วย และรักษาได้ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย หากตรวจพบเร็ว ภายใน 270 นาที

‘ศูนย์โรคระบบประสาท’ (Neuroscience center) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผย “โรคหลอดเลือดสมอง” ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทยกว่า 30% แต่ช่วยชีวิตผู้ป่วย และรักษาได้ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย หากตรวจพบเร็ว ภายใน 270 นาที
เป็นที่ทราบกันดีว่า ‘โรคหลอดเลือดสมอง’ เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตและทุพพลภาพของประชากรทั่วโลก ซึ่งจากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2566 พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีอยู่ถึง 349,126 ราย ขณะเดียวกัน ยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกมีกว่า 30% ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอยู่ที่ 2.5% แต่ทั้งหมดนี้ สามารถแก้ไขได้ ด้วยการรักษาที่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยี และทีมแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักดีว่า “ทุกวินาที คือ วินาทีชีวิต”


นพ. ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ หัวหน้าศูนย์โรคระบบประสาท, แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากโรคระบบประสาท และมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ โดย ‘ศูนย์โรคระบบประสาท’ (Neuroscience center) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทครบทุกสาขาและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่ร้ายแรงและซับซ้อน สามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม การใช้ยา ไปจนถึงการผ่าตัด หรือ การรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา โดยอิงจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน (Evidence based best practice) พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างแม่นยำ รวมถึงการรับมือกับผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนได้อย่างทันท่วงที


นพ.ภวิศ เหลืองเวชการ แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวเสริมว่า ในระหว่างการผ่าตัดและหลังการรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมองอาจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเวลา เช่น ภาวะเลือดออกซ้ำและทำให้สมองเสียหายเพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดภาวะสูญเสียความรู้สึก ดังนั้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงมี ‘แผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง’ (Neurocritical care unit) เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาทวิกฤติที่ผ่านหลักสูตรและสำเร็จเป็นผู้ชำนาญเวชบำบัดวิกฤติด้านระบบประสาทจากสหรัฐอเมริกา พยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติด้านระบบประสาทและสมอง พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในเอเชียที่พยาบาลในแผนกผู้ป่วยวิกฤตผ่านการอบรมหลักสูตร ‘การช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทขั้นสูง’ (Emergency Neurological Life Support: ENLS Course) เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย โดย ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทำงานประสานกับแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอกอย่างใกล้ชิด โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีร่วมรักษาให้ความเห็นร่วมกันในการวินิจฉัยเพื่อเลือกแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับผู้ป่วย


ทั้งนี้ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง จาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้แนะวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อป้องกันโรคระบบประสาทและสมองว่า ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง ตรวจสุขภาพสมองเป็นประจำทุกปี และควรหมั่นสังเกตตนเอง หรือ คนในครอบครัวหากมีอาการเหล่านี้ เช่น มือ-เท้าชา แขน-ขาอ่อนแรง ตาพร่ามัว เวียนศีรษะ พูดไม่ได้ อาจเป็นสัญญาณของโรคระบบประสาทและสมอง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 19 อาคาร A หรือ โทร. 02 011 3994-5