กษัตริย์ ราชินีและมงกุฎราชกุมาร แห่งราชอาณาจักรเลโซโทเสด็จเยือนภูเก็ตและพังงาช่วงเทศกาลปีใหม่

กษัตริย์ ราชินีและมงกุฎราชกุมาร แห่งราชอาณาจักรเลโซโทเสด็จเยือนภูเก็ตและพังงาช่วงเทศกาลปีใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญพวงมาลัยข้อพระกร การ์ดอวยพร และกระเช้าของขวัญปีใหม่ถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท ในโอกาสเสด็จเยือนภูเก็ตและพังงาเป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยคุณอภิชาติ สุดแสวง พร้อมด้วยภริยา คุณอวัสดา ปกมนตรี และน้องลัคกี้ ยศภัทร สุดแสวงบุตรชาย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเฝ้ารับเสด็จด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซและเจ้าชายเลเอโซโทรี มกุฎราชกุมาร แห่งราชอาณาจักรเลโซโท ทวีปแอฟริกา จะประทับอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ทั้งนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรผลงานสินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งโรงแรมสันธิญา นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา โดยคุณธัญญา จันทรวิสูตร และครอบครัว ร่วมกับทีมงานแม่บ้านจังหวัดพังงา โดยคุณพัทธนันท์ สมใจและคณะ นำของดีของทุกอำเภอในจังหวัดมาจัดแสดง ซึ่งทั้ง 3 พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

ภายในงานสุภาพสตรีทุกท่านที่มาร่วมงานล้วนแต่งกายด้วยผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดทางใต้สวยงามละลานตา
ส่วนคุณอวัสดา และน้องลัคกี้ บุตรชายก็มาในชุดผ้าพื้นเมืองประจำชาติเลโซโทสีสันสดใสไม่แพ้กัน ทั้งนี้น้องลัคกี้ ได้ขับร้องเพลงคริสต์มาส ส่วนกลุ่มแม่บ้านก็จัดการแสดงระบำพื้นเมืองให้ทอดพระเนตรเพื่อเผยแพร่ soft power อีกด้วย

——————————————————————-