Advertisement
Priew Head Logo
Priew Head Logo
previous arrow
next arrow

OUR STORY

Priew Magazine

นิตยสารเปรียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นนิตยสารรายเดือนที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้หญิงยุคใหม่ โดยนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ทันยุคทันเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของผู้หญิงยุคใหม่ ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง รอบรู้ทันสมัย หัวใจสำคัญของ ‘เปรียว’ คือรูปแบบที่ลงตัว สวยงาม ทันสมัย โดยมีเนื้อหาสาระ โดยเน้นที่ความทันสมัยและความต้องการของผู้อ่าน 

FASHION

INTREND สวยงาม ทันสมัย โดยมีเนื้อหาสาระ โดยเน้นที่ความทันสมัยและความต้องการของผู้อ่าน 

MEN IN STYLE

Men in Trend / Gentleman / Style / Fashion / Interview

APPEAL

SEXY & HOT IN THE CITY