ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยเรียน 7 ปี รับ 2 ปริญญา โดยความร่วมมือกับ University College London (UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศและรู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของ คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตร ตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017) ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563) ที่ได้รับความร่วมมือจาก University College London (UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร เป็นโรงพยาบาลร่วมสอน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาทั้งวิธีการเรียนการสอน การประเมิน การติดตามผล ด้วยมาตรฐานการศึกษาใหม่ตามมาตรฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ และรู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ เตรียมพร้อมแพทย์สู่อนาคตยุค Digital Health

หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ UCL สหราชอาณาจักร เตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นี้ เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562