“จุติ ไกรฤกษ์” ​ รมว.พม. เป็นประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด สุดยอดเด็กไทย พร้อมมอบโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อีกทั้งมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่นให้กับเด็กในอุปการะการดูแลของกระทรวง พม.

จับฉลากมอบของรางวัลพิเศษให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน นอกจากนี้ ได้เดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมสำหรับเด็กของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยมีของขวัญสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 ชิ้น

ทั้งนี้ มีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เด็กในความอุปการะการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เด็กและผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ