งานจับรางวัล Tollway Lucky Way ใบเสร็จให้โชค 2020

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขมาตลอดกว่า 31 ปี บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงสานต่อกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้บริการ จัดโครงการ “Tollway Lucky Way 2020” ภายใต้แคมเปญ “ใบเสร็จให้โชค…ชมกีฬาระดับโลก ณ กรุงโตเกียว” โดยให้ผู้ใช้ทางยกระดับส่งใบเสร็จค่าผ่านระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมลุ้นแพ็คเก็จทัวร์และตั๋วเข้าชมกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุ่นและของรางวัลอื่นกว่า 190 รางวัล มูลค่ากว่า 3.1 ล้านบาท

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผลตอบรับจาก โครงการ Tollway Lucky Way 2020 ในครั้งนี้มีผู้ใช้บริการทางยกระดับส่งใบเสร็จเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 7 แสนใบ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าทุกปีที่เราจัดงานมา แต่ก็นับว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทำให้บริษัทฯต้องขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมออกไปอีก 3 เดือน ประกอบกับทางภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้การตอบรับในการบริการและการร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานภายในงานเป็นผู้จับใบเสร็จค่าผ่านทางเพื่อหาผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่1 แพ็คเกจเดินทางชมกีฬาระดับโลก ณ ประเทศ ญี่ปุ่น​ จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ2นั่ง) รวมมูลค่า 1,871,500 บาท

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีสามารถติดตามได้ที่ www.tollway.co.th หรือ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2563 และสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Tollway Call Center:1233