บางกอกแอร์เวย์สจัดแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่

เชียงใหม่กระบี่ และ เชียงใหม่หลวงพระบาง (สปป.ลาว)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่กระบี่ และ เชียงใหม่หลวงพระบาง (สปป.ลาว) โดยมีนายวรงค์  อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการขาย (ที่ 4 จากขวา) และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้แถลงข่าว และมีนางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมในงาน ณ  ห้องอาหาร Time Riverfront Cuisine & Barโรงแรม ณ  นิรันดร์  จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางบิน เชียงใหม่กระบี่ (เที่ยวเดียว) เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (อาทิตย์ อังคาร และพฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมนี้ และจะปรับเป็นให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน เป็นต้นไป ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ319 ขนาด 144 ที่นั่ง โดยเที่ยวบิน PG 246 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.00 . ถึงกระบี่ เวลา 13.55 .

เส้นทางบินระหว่าง เชียงใหม่หลวงพระบาง (สปป.ลาว) (ไปกลับ) จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์) ด้วยเครื่องบินแบบ เอทีอาร์ 72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง โดยเที่ยวบินขาไป PG983 ออกจากเชียงใหม่ เวลา16.30 . ถึงหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เวลา 17.45 . เที่ยวบินขากลับ PG984 ออกจากหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เวลา 18.30 . ถึงเชียงใหม่ เวลา 19.45 . โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป