วันจันทร์ที่20มกราคม2563 เวลา16.00น.​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเปิดร้านปัญญาคาเฟ่สาขาอุทัยธานี

ซึ่งเป็นสาขาที่​ 5 ของร้านกาแฟของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น​ร้านกาแฟที่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเป็นผู้ชงกาแฟจำหน่าย เป็นการพัฒนาผู้พิการสู่การมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้