มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)เเละการลงนามสัญญาการจ้างงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เเละบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน

โดยมีประธานมูลนิธิฯคุณสายสม วงศาสุลักษณ์ เเละ นายโอม พลาณิชย์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ในครั้งนี้มีการจ้างงานผู้พิการทางสติปัญญา รวม 51ตำเเหน่ง จาก9หน่วยงานของมูลนิธิฯ​ ณ หอประชุมหทัยนเรศวร์ อาคารสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี กทม.