“เซ็นกรุ๊ป” พร้อมเปิดให้บริการ เน้นมาตรการ 6S  คุมเข้มด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า     

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำธุรกิจร้านอาหาร พร้อมเปิดให้บริการ ตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรการ 6S รับมือโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ พร้อมตอบโจทย์ยุค NEW NORMAL

จากสถานการณ์ที่รัฐบาลได้มีประกาศผ่อนปรน อนุญาตให้หลายสถานที่รวมถึงร้านอาหารต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ “เซ็นกรุ๊ป” โดยจัดเตรียมความพร้อมให้ร้านอาหารในเครือทั้ง 15       แบรนด์ ปลอดโควิด-19 ด้วยมาตรการ 6S เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Supply Chain Control มั่นใจกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และการจัดส่งตามมาตรฐาน GMP

 

System มั่นใจในทุกขั้นตอนการปรุงอาหารที่ได้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย

 

Staff Screening พนักงานผ่านการคัดกรองก่อนการเข้างาน และใส่อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำงาน  

 

Social Distancing การจัดผังที่นั่งของลูกค้าให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  

Separate Equipment อุปกรณ์การรับประทานอาหารใช้แยกกัน และได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน

Safe Delivery ทุกเมนู Take Away และ Delivery สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการอาหารได้

  • สำหรับอาหาร Take Away ทุกกล่อง ระบุข้อมูลวันผลิต วันหมดอายุ และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
  • จัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสม มีความแข็งแรง ปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ตลอดจนไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
  • อาหารทุกเมนูที่ถูกจัดส่ง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของทางร้าน
  • จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนจาก Delivery Partner ที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 เมตร