เชิญร่วมงาน  “ICONCRAFT’S HOME DECOR & STYLE”

ในงาน ICONCRAFT’S HOME DECOR & STYLE ที่จัดขึ้น ณ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)
พื้นที่ของเหล่าศิลปินนักสร้างสรรค์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ได้นำผลงานจากฝีมือการออกแบบ ทั้งป้ายรวย, กระเป๋าน้องถุงรวย และองค์แม่นางกวักตามแบบฉบับอาจารย์ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร มาจัดแสดงและร่วมจำหน่าย เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ICONCRAFT’S HOME DECOR & STYLE วันนี้ – วันที่ 6 ตุลาคมนี้ ณ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)
พื้นที่ของเหล่าศิลปินนักสร้างสรรค์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม