โรงแรมสยามเคมปีนสกี้ กรุงเทพ ฯ บริจากปลอกผ้านวมจำนวน 100 ผืน

โรงแรมสยามเคมปีนสกี้ กรุงเทพ ฯ บริจากปลอกผ้านวมจำนวน 100 ผืน เพื่อนำไปช่วยเหลือสำหรับเป็นชุดเครื่องนอนของผู้ป่วยจากโรคไว้รัสโคโรนา 2019
เพื่อนำไปช่วยเหลือสำหรับเป็นชุดเครื่องนอนของผู้ป่วยจากโรคไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่โรงเรียนวัดบรมนิวาสภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 23 กรกฎาคม 2564 – มร. ริชาร์ด เชสตัค ผู้อำนวยการใหญ่ (Managing Director) โรงแรมสยามเคมปีนสกี้ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนโรงแรมฯ บริจาคและส่งมอบปลอกผ้านวม (Duvet) ที่ปลดระวางการใช้งานและยังคงสภาพดีจำนวน 100 ผืน ให้กับนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวคล้อมและสุขาภิบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือสำหรับเป็นชุดเครื่องนอนของผู้ป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่โรงเรียนวัดบรมนิวาสภายใต้การดูแลของสำนักงานเขต ปทุมวัน นอกจากนี้ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนของโรงแรมสยามเคมปีนสกี้ กรุงเทพฯ ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มกำลังต่อไป