ไวรัสตับอักเสบบี : หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันที หรือ ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพื่อรับการตรวจคัดกรองหาไวรัสตับอักเสบบี ผู้ติดเชื้อสามารถรับยาต้านไวรัสระหว่างตั้งครรภ์ ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของกรมควบคุมโรคทุกที่นะคะ
#ไวรัสตับอักเสบบี #กรมควบคุมโรค #หัทยาวง #หัทยาวงEP38