มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดรายการพิเศษ ” วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน “
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ททบ5 HD1
หารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา      ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิฯ
ขอเชิญร่วมบริจาค
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-215-0781-5