พช. จับมือ Shopee สานต่อความสำเร็จ OTOP Next Normal 2020 ช้อปได้ 24 ชม. ทุกวัน ขยายช่องทางการตลาด มุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าไทย ต่อยอดความสำเร็จก้าวไกลสู่สากล

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ “OTOP Midyear 2020 Online” กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมมือกับ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดัง Shopee นำสินค้า OTOP ที่คัดสรรจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 500 ร้านค้าให้ได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ บนแพลตฟอร์มและเวปไซต์ www.shopee.com/otop ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมองเห็นช่องทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนช่องทางการตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการ “OTOP Next Normal 2020” ขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน – 9 ธันวาคม 2563 นี้

     หากคนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ฝีมือคนไทยด้วยกัน นอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพและมาตรฐานผลงานของคนไทย ให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกด้วย ซึ่งหากวันหนึ่งที่วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายและจบลง สินค้า OTOP ฝีมือคนไทยเหล่านี้ ก็จะสามารถเปิดตลาดนานาชาติได้มากกว่าที่เคยทำได้ เพราะคนไทยช่วยกันยืนยันมาตรฐานคุณภาพ และการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Shopee ก็เอื้อต่อการค้าขายกับทั่วโลกด้วย” อธิบดี พช. กล่าว

 

ทั้งนี้ โครงการ “OTOP Next Normal 2020” จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน – 9 ธันวาคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/otop ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. และระหว่างนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็จะประสานผู้ประกอบการ OTOP ในการเปิดร้านกับ Shopee เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสพบปะกันบนช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วย