Leadership byDesign Coaching DNA of Leaders

มร.ฌอง ฟรองซัวส์ คูแซง โค้ชชื่อดังระดับโลกชี้ การเรียนรู้วิธีการอยู่รอดด้วยตนเอง คือก้าวสำคัญและก้าวแรกๆ ที่จะทำให้เราสามารถดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้ แม้ในเงื่อนไขที่มีจำกัดเพียงใดก็ตาม ส่วนสี่ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำและสถานศึกษาชื่อดังของเมืองไทย เผยการ Coaching มีส่วนผลักดันศักยภาพของเยาวชนและพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้นให้ก้าวสู่ S-Curve ได้ ที่ผ่านมาการโค้ช ยังช่วยให้หลายบริษัทฝ่ากระแสวิฤกติช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่สุด ของการระบาด COVID-19

วิทวัส เกษมวุฒิ ประธาน สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (ICF-Bangkok Chapter) และคณะกรรมการ สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดงาน “Coaching DNA of Leaders” หรือ การสร้างภาวะผู้นำในยุคปกติใหม่ด้วยการโค้ช ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อเสนอวาระให้ผู้นำระดับประเทศ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้นำในหน่วยงาน ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนอาจารย์ผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของสมรรถนะการโค้ช Coaching DNA ให้กับผู้นำทุกระดับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม(Collaboration) การฟื้นตัว(Resilience) และการปรับตัวอย่างรวดเร็ว(Agile) พร้อมนำพาประเทศไทยขึ้นสู่ยอดบนของ S-Curve ใหม่
​ภายในงานเปิดงานด้วยการบรรยาย โดย มร.ฌอง-ฟรองซัวส์ คูแซง Immediate Past Chair จาก ICF Professional Coach Global Board ซึ่งทำงานด้านการโค้ชมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท Fortune – 500 มีประสบการณ์การโค้ชถึง 12,000 ชั่วโมง และยังเดินทางไปทั่วโลกเพื่อทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารมาแล้วนับไม่ถ้วน มร.ฌอง-ฟรองซัวส์อาศัยประสบการณ์จากการทำงานในระดับโลกอธิบาย “เทรนด์โลก” หรือแนวโน้มในภาพใหญ่ที่การโค้ชกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับเยาวชน มร.ฌอง-ฟรองซัวส์ เล่าในแง่มุมที่น่าสนใจหลายด้าน เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง เรียนรู้วิธีปีนต้นไม้ด้วยตนเองซึ่งเป็นไปได้ หากผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองคอยสนับสนุนอยู่ห่างๆ หรือวิธีการดึงศักยภาพของเยาวชนโดยยกตัวอย่าง

ชีวิตวัยเยาว์ของนักร้องและนักแต่งเพลงผู้พิการทางสายตาชื่อดังอย่าง Ray Charles และชวนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่า การที่แม่ของRayแข็งใจ ไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในขณะที่ลูกชายตาบอดตัวเล็กๆ ร่ำไห้ขอความช่วยเหลือนั้น คือการฝึกให้เรียนรู้วิธีการอยู่รอดด้วยตนเอง เป็นก้าวสำคัญที่สามารถดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้ แม้อยู่ในเงือนไขที่จำกัดเพียงใดก็ตาม
​ต่อจากนั้นเป็นคิวการเสวนาประสบการณ์ผู้นำจากภาคการศึกษา และภาคเอกชนโดยวิทยากรรับเชิญจากองค์กรชั้นนำของเมืองไทย ประกอบด้วย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Sustainable Development บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) , คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) โดยมี โค้ชเบคกี้-รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร บริษัท

ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการฝ่ายการตลาด สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้