Art Exhibition~ The 51 Tasty Moments สุขุมวิท ซอย 51

ประพันธ์ หมื่นเผือ  สมาชิก “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ได้นำภาพวาดแนวพุทธปรัชญา มาร่วมจัดแสดงที่ห้องอาหาร “The 51 Tasty Moments” สุขุมวิท ซอย 51  บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริง ๆ  ประพันธ์ หมื่นเผือ ศิลปินผู้สร้างสรรภาพวาดตามสั่งเพื่อตกแต่งบ้านและสำนักงาน เขาคือหนึ่งในสมาชิก “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ได้นำภาพวาด 8 ภาพที่ประกอบด้วยพุทธปรัชญา มาแสดงที่ห้องอาหาร “The 51 Tasty Moments” สุขุมวิท ซอย 51

โดยริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ศกนี้เป็นต้นไป  โดย ประพันธ์ หมื่นเผือ เล่าว่า  “เท่าที่สังเกตุดูวงการศิลปะในบ้านเรามีความตื่นตัว พัฒนาและขยายวงกว้างมากขึ้น อาจเป็นด้วยเรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงง่ายทำให้ทั้งคนทำงานศิลปะและคนเสพงานมีโอกาสคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนะกันง่ายมากขึ้น…โดยส่วนตัวแล้วผมเข้าใจว่าทุกอาชีพ ทุกวงการล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคที่แตกต่างกันไป หลาย ๆ คนที่เป็นศิลปินอาชีพต้องอาศัยทั้งทักษะรอบ ๆ ด้านและความอดทนถึงจะยืนอยู่บนเส้นทางในสายอาชีพของตนเองได้ แต่กระนั้นก็ยังคงต้องการแรงสนับสนุนที่ดีหลายๆด้านเพื่อให้งานศิลปะในบ้านเรามีการพัฒนางานและเติบโตได้มากขึ้น ครับ”

“….ส่วนตัวแล้วชอบงานศิลปะทุก ๆ แนวที่เลือกทำงานศิลปะในแนวนี้ อันแรกคงเป็นผลมาจากการที่เราได้ศึกษาพุทธปรัชญาเถรวาทจากการอ่านการฟัง และนำมาปฏิบัติบ้างตามโอกาสที่อำนวย เห็นว่าจะมีประโยชน์มากถ้านำความรู้และประสปการณ์ ที่มีและได้ประสบมา เผยแผ่ในรูปแบบของศิลปะ เพื่อ ให้เข้าถึงผู้คนได้ง่าย และจะเป็นสะพานเชื่อมโยง ให้ ผู้ที่ได้ชม และสนใจเดินเข้าสู่เส้นทางธรรม มากยิ่งขึ้น อันเป็นบทบาทหนึ่งของพุทธบริษัท เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำครับ.”

 

“..สำหรับงานศิลปะในอนาคต ผมคิดว่าคงคาดการณ์ยากครับ เพราะงานศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับความคิดของคน การถ่ายทอดออกมาในผลงาน คงจะเป็นไปตามสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น แต่ในความคิดผมคิดว่าคงเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การไหลเวียนของวัฒนธรรมทุกซีกโลก ขับเคลื่อนถ่ายเทไปมาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งย่อมมีผลกับการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงความคิดและประสบการณ์อย่างแน่นอนครับ ในส่วนตัว ของผมแล้วคงใช้ Concept เดิม คือ พุทธปรัชญา เถรวาท มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างสรรค์งาน แต่อาจจะออกมาในรูปแบบของทัศนธาตุทางศิลปะอื่นๆ นอกจากงานเพ้นท์ เช่น งานประติมากรรม หรืองานสื่อผสมครับ”

“….ขอขอบคุณ บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบงานศิลปะนะครับ คนที่ชื่นชอบงานศิลปะก็คงมีความคิดคล้าย ๆ กับคนทำงานศิลปะเพราะชอบในศิลปะเหมือน ๆ กัน เพียงแต่อาจมีข้อแตกต่างกันตรงที่โอกาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะ หรือโอกาสในการสร้างสรรค์งาน แต่เราก็คงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกัน โอบอุ้มช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้โลกน่าอยู่งดงามด้วยศิลปะ ครับ”

 

ประวัติศิลปิน-————–ประพันธ์ หมื่นเผื่อเกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการแสดงผลงานที่ผ่านมาร่วมแสดง-นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครั้งที่ 10-14-นิทรรการกลุ่มพดด้วง ครั้งที่ 1-นิทรรการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี-นิทรรการธรรมศิลป์นานาชาติ เพื่อพ่อหลวง-นิทรรการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ-นิทรรศการ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร-นิทรรศการ ศิลปาศรี-นิทรรศการ ธรรมศิลป์ ศิลปะเพื่อพระธรรม-นิทรรศการ สินธร ศิลปะ ออมศิลป์ โดยกลุ่มพดด้วง-นิทรรศการกลุ่ม ศิลปิน 2 รัชสมัย-นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง” (Beautiful Sufficiency)โทร.089-176-1520……………………………

 

Art Exhibition~ The 51โดย ประพันธ์ หมื่นเผือ ศิลปิน 2 รัชสมัยแสดงที่ห้องอาหาร “The 51 Tasty Moments” สุขุมวิท ซอย 51ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ศกนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.จินดารัตน์โทร. 092 446 5155